Generalforsamling 2019

Invitation til: Generalforsamling i Honum Skytteforening

Vi indkalder hermed til generalforsamling den 27. marts 2019

Adresse: Kildevej 8763 Rask Mølle

 

Mød op og vær med til og præge foreningen

Generalforsamling er ca. 20,00

Vi sørger for lidt kaffe og lidt brød.

 

Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne:

1 valg af dirigent

2 formandens/bestyrelsens beretning

3 regnskab

4 indkomne forslag (senest en uge før mødet)

5 valg af bestyrelse

6 evt.